Źródło: tw.ps."Jan Lewandowski"
Przyjął: płk.############
MK "OPAL"
Warszawa, dnia 23 listopada 1977 r.
TAJNE SPECJALNEGO ZNACZENIA
Egz. nr ...
INFORMACJA OPERACYJNA (wyciąg)

W dniu 22.11.77 r. Janusz Szpotański powiedział mi, że odbył końcową rozmowę telefoniczną z Giedroyciem na temat publikacji przez paryską "Kulturę" jego "dzieła" pt."Szmaciak". "Szmaciak" ma ukazać się pod fikcyjnym autorstwem Władysława Gnomackiego. Giedroyć naciskał Szpotańskiego, żeby firmował wydanie własnym nazwiskiem, ale Szpotański nie zgodził sie na to.

W dniu 19.11.77 r. Edward Staniewski powiedział, żebym dostarczył do pociągu szczecińskiego /odj. z Dworca Centralnego o godz. 14,38/ materiały przeznaczone do Gdańska i Szczecina. Miał je odebrać Andrzej CZUMA. O 14,35 spotkałem się przy w/w pociągu z Czumą, który jechał razem ze swoim synem Krzysztofem. Przekazałem Czumie 40 egz. "U Progu" nr 10. Czuma obiecał, że przywiezie z Gdańska "OPINIE" nr 7 w celu zapełnienia luki na rynku wydawniczym, spowodowanej zabraniem "OPINII" przez SB u Skuzy.

W poniedziałek telefonował do mnie CZUMA informując, że mam odebrać od niego przesyłkę, której do tej pory z uwagi na brak czasu i transportu nie odebrałem.
Od tamtego czasu nie kontaktowałem się z Czumą.

20.11.77. wieczorem przyjechali do mnie Moczulski i ########. Moczulski pytał, czy nie mam możliwości natychmiastowego powielenia 500 egz. 1 strony maszynopisu. Miały te materiały być w poniedziałek przekazane do Krakowa dla SKS-u. Ponieważ odmówiłem udał się do Lasek, gdzie mu tę "usługę" wykonano.

Przejęta przez SB "Opinia" nr 6 i część nr 7 u ##### była powielana w Laskach metodą "wałka" przez dwie grupy pod kierownictwem ########### ########. ######## udoskonalił tę metode znajdując optymalne rozcieńczenie tuszu.

"Wpadka" u ##### jest przypisywana "zdradzie" Marzeny Górszczyk.

Jan Lewandowski

  • 2. Moim zdaniem w celu pogłębienia opinii na "nie" w środowisku odnośnie Marzeny Górszczyk należy mieć na uwadze, by w najbliższej przyszłości nie stosować żadnych represji w stosunku do niej, a przeciwnie "wynagrodzić ją" np. dając wpis do dowodu osobistego na kraje socjalistyczne itp.itd.

  • 3. Obecność #############3 u ######### tw.ps."Jan Lewandowski" tłumaczył skłonnościami Skuzy do erotomanii. Oparł swoje sądy na tym, że mieszkanie Skuzy jest poprostu wytapetowane aktami kobiecymi, a tematem najchętniej przez niego podejmowanym obok "działalności rewolucyjnej" jest właśnie "kobieta". Tu nasuwa się wniosek do rozważenia, co do możliwości wprowadzenia źródeł informacji będących na łączności pionu kryminalnego.

  • 4. Na koszty realizacji zadań i jako nagrody za wskazanie nakładu nielegalnych wydawnictw u ######## wręczyłem tw. kwotę 3.000 zł.