Ignacy Czuma
O moralne podstawy ustroju
Katolicki Uniwersytet Lubelski
Ignacy Czuma
Absolutyzm ustrojowy
Ośrodek Myśli Politycznej
Piotr Byszewski
Działania Służby Bezpieczeństwa wobec organizacji "Ruch"
Instytut Pamięci Narodowej
Ignacy Czuma, Czesław Martyniak, Antoni Szymański
Obiektywna podstawa prawa
Ośrodek Myśli Politycznej
Grzegorz Waligóra
ROPCiO
Instytut Pamięci Narodowej
Errata
Grzegorz Waligóra
Dokumenty uczestników ROPCiO
Księgarnia Akademicka

Stanisław Bohdanowicz
Ochotnik
Ośrodek Karta
Marcin Spórna
Słownik najsłynniejszych wodzów i dowódców polskich
Wydawnictwo Zielona Sowa
Maciej Marszał, Jacek Przygrodzki
Wybitni prawnicy na przestrzeni wieków
Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
Mateusz Sidor
Karta (57)
Fundacja Ośrodka Karta
Zofia Leszczyńska
Prokuratorzy i sędziowie lubelskich sądów wojskowych 1944-1955
Norbertinum
Zygmunt Klukowski
Zamojszczyzna
Fundacja Ośrodka Karta
Kazimierz Ostaszewski, Jacek Szczot
Życie i twórczość profesora Ignacego Czumy
Wydawnictwo KUL
Jacek Kloczkowski
Polska czyli anarchia?
Ośródek Myśli Politycznej
Benedykt Czuma
Łódzka "Solidarność" 1980-1981
Instytut Pamięci Narodowej