Ruch
tajna niepodległościowa organizacja działająca w Polsce w latach 1965-1970

Ruch wydawał nielegalny Biuletyn korzystając ze sprzętu ekspropriowanego instytucjom komunistycznym. Organizacja zdekonspirowana została na skutek donosu i nawiązania współpracy ze Służbą Bezpieczeństwa przez Sławomira Daszutę z Gdańska, a następnie rozbita masowymi aresztowaniami w czerwcu 1970 roku. Komunistyczne "sądy" zarzuciły czołowym działaczom Ruchu próbę obalenia ustroju socjalistycznego i skazały ich na wyroki sięgające 7 lat więzienia.

Cele i podstawy ideowe Ruchu ujęte zostały w deklaracji Mijają lata sformułowanej głównie przez Andrzeja Czumę i Łukasza Czumę przy współpracy z Emilem Morgiewiczem, Benedyktem Czumą, Stefanem Niesiołowskim oraz innymi uczestnikami zjazdów organizacji w latach 1967-1968.


uczestnicy Ruchu
 • Jerzy Anczewski (+)
 • Jacek Bartkowiak
 • Roman Benedict
 • Jerzy Bergiel (+)
 • Jacek Bierezin (+)
 • Czesław Brzezicki
 • Andrzej Czuma
 • Benedykt Czuma
 • ks.Hubert Czuma
 • Łukasz Czuma
 • Sławomir Daszuta
 • Jan Długołęcki
 • Wojciech Drozdek
 • Grzegorz Dzięglewski
 • Marian Gołębiewski (+)
 • Jan Gonet (+)
 • Mirosława Grabowska
 • Marzena Górszczyk-Kęcik (+)
 • Ewa Hensz-Chądzyńska
 • Teresa Czcibora Iżycka
 • Jan Kapuściński (+)
 • Janusz Kenic
 • Wiesław Kęcik
 • Alojzy Koszut
 • ks.Sebastian Koszut
 • Bogusław Kościelecki
 • Jan Kozłowski
 • Marek Kruzerowski (+)
 • Jan Krzystoszek (+)
 • Janusz Krzyżewski
 • Mieczysław Kukuła
 • ks.Józef Kulisz
 • Wiesław Jan Kurowski
 • Janina Lewandowska
 • Andrzej Lulek
 • Elżbieta Łukasiewicz-Nagrodzka
 • Wojciech Majda
 • Wojciech Mantaj
 • Elżbieta Mickiewicz
 • Bożena Miklaszewska
 • Emil Morgiewicz
 • Marek Niesiołowski
 • Stefan Niesiołowski
 • Lucyna Pakowska
 • Teresa Lucyna Paszkowska
 • Henryk Podlaski (+)
 • Edward Piotrowski
 • Jerzy Ptaszyński
 • Antoni Radzik (+)
 • Antoni Salm
 • Stanisław Schodziński
 • Jan Smoter
 • ks.Bronisław Sroka
 • Edward Staniewski (+)
 • Jerzy Stasiak
 • Bolesław Stolarz (+)
 • Ewa Sułkowska-Bierezin
 • Witold Sułkowski (+)
 • Joanna Szczęsna
 • Józef Szymchel
 • Leszek Śliwa
 • Robert Terentiew
 • Stefan Tuerschmid
 • Jadwiga Twarkowska
 • Zygmunt Urban
 • Adam Więckowski
 • Barbara Wińczyk-Tuerschmid
 • Marian Wiśniarski (+)
 • Andrzej Woźnicki
 • Zygmunt Żyłko-Żebracki (+)

W świetle aktualnego stanu wiedzy, opartego m.in. o dokumenty Instytutu Pamięci Narodowej, osoby oznaczone kolorem czerwonym w rzeczywistości dobrowolnie i świadomie działały przeciwko celom organizacji oraz jej uczestnikom. Jednakże z dotychczasowych ustaleń wiadomo także, że do czerwca 1970 roku jedynym tajnym współpracownikiem Służby Bezpieczeństwa wewnątrz Ruchu był Sławomir Daszuta (TW "Sławek"). Pozostałe wskazane osoby nawiązały współpracę z SB po rozbiciu organizacji.